Bord

Lokalen mäter 3.8×6.4 meter (23 kvm), är fönsterlös, har en ingång och snedtak. Utrymmet delas med ett par garderober och förvaring (lagerhyllor) som är placerade mitt på golvet som en ö.

Jag lät en snickare tillverka väggbord i moduler som placeras längs väggarna runt hela lokalen. Lösningen är standardiserad till två modul-storlekar:

  1. Moduler för stationsområdet (4 stycken): 60×160 cm, höjd 110 cm.
  2. Moduler för linjen (8 stycken): 40×140 cm, höjd 90 cm.

För dörren tillverkades en löstagbar sektion. Modulerna skruvas ihop med IKEA-beslag och blir självlåsande och ingen fixering i väggar eller golv behövs. Endast en mindre fixering av borden vid dörren gjordes med ett litet vinkelbeslag. Med modulkonceptet kan banan och borden lätt tas isär om man någon gång skulle flytta.

Borden är utformade med fackverk. Banunderlag och landskap byggs upp med ståndare som skruvas underifrån, enligt den amerikanska s.k. ”L-girder” principen (klar SMJ-influens här…). På så sätt kan man alltid lätt bygga om, flytta spår, justera lutningar, osv.

Banunderlaget görs som en sandwich-konstruktion med 7 mm plywood på vilket limmas 12 mm porös board. Den porösa boarden profil-sågas för att emulera banvallens sidosluttning – dock med blandat resultat kan erkännas! Tips: Införskaffa en ordentlig sticksåg – arbetet går så mycket snabbare!

Vid varje bordsskarv kapas banunderlaget (och andra fasta förbindelser). Fixering med enkelt skruvförband där så behövs sker underifrån. Då kan borden alltid lätt tas isär i framtiden om så skulle behövas. Rälsen förblir tills vidare intakt över skarven för att garantera säker drift – tills den dag flytten sker: då får man ta fram Dremel:n och gå lös på rälsen med 0.5 mm kapskivan. Ett undantag dock: den löstagbara sektionen vid dörren, där är rälsen kapad redan nu av förståeliga skäl….

 

Komplicerad löstagbar sektion, komplett för alla spår och landskapsbygge.

Enkel löstagbar sektion som snabbt kan läggas dit eller tas bort.

Ramperna på baksidan. Dubbelspåret i riktning ned mot tågmagasinet och enkelspåret på väg upp ur tågmagasinet. Spåret till höger lokalbanan till Moritzberg.

Dubbelspåret på väg upp mot ”Kolbäck”.

Övergångsväxlarna som möjliggör körning i kort slinga (ett varv), utan att behöva passera tågmagasinet.

Dubbelspåret i riktning mot tågmagasinet.

Enkelspårets anslutning mot tågmagasinet med första skiljeväxeln på plats.

Banvallen för dubbelspårets anslutning till tågmagasinet.