Spårplan

Bordsutformningen tillåter bara ett par slingor och en större station. Så banan planeras som en ”8” som viks ihop, plus ett mindre avstick för en sidobana. Under stationsområdet placeras ett dolt tågmagasin. Varje slinga ger ca 20 m körsträcka, 40 m fullt utbyggt med två slingor, innan man kommer tillbaka till utgångspunkten.

Stationen blir i längd rejält tilltagen utmed den 6 m långa längdsidan, och tillåter en maximal tåglängd på 2,70 m. För möjliga förebilder tittade jag på Ställdalen, Bredsjö, med flera, men fastnade för en något nedskalad version av Kolbäck. Kolbäck i en av sina reinkarnationer innehåller det mesta i utmaningar av växlar och komplicerade tågvägar. På nätet hittade jag en ritning på Kolbäck från 1950. Så här blir Kolbäck i min version:

På bangården hittar man en kryssväxel (scissor crossover) – en mardröm att få fungera tillförlitligt – och två helengelska växlar. För att krångla till det hela kommer en av dem bli halvengelsk (gissa villken?). Programmeringsspåret för DCC är också markerat.

Bilderna nedan visar växelnumrering, spårledningsindelning, och hur banan ser ut i TC Gold. Hastighetsprofilering av loken görs på spår 3 med spårledningarna 391, 300, och 392. Spårledningarna 127, 191, och 491 är korta, extra spårledningar inlagda för att möjliggöra automatisk växling och rundgång med programmerade ”Schedules” i TC Gold, något som jag f.n. håller på att testa och återkommer till.

Trafik-idé

Ett stycke Bergslagen med mycket ”mainline action” och långa tåg. Dubbelspår och enkelspår. En liten sidobana till gruvan i Moritzberg. Opreciserad epok men helt elektrifierat nät. Malmtåg dragna av Mg eller Bk. Timmersläp och containertåg, som på Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad jag bor granne med. Ett och annat snälltåg som passerar förbi draget av Ra eller F. Persontåg med Hg och B6/C6-vagnar som i barndomens Älvsjö på Nynäsbanan.

Moritzberg? Döpt efter första barnbarnet (Österrike, 2017) – och inte helt osannolikt Bergslags-namn med tanke på valloner och andra immigranter som kom till Sverige för att ta tillvara de rika naturtillgångarna och lägga grunden för Sveriges välstånd.